EXTENZO BV

Persoonscertificatie* heeft zich Global ontwikkeld als een belangrijk instrument voor de

Borging van actuele Vakbekwaamheid”.  

Door Persoonscertificatie volgens de accreditatienorm ISO/IEC 17024 te ontwerpen en uit te voeren, wordt een proces doorlopen waarbij een intensieve samenwerking ontstaat tussen belanghebbenden van de beroepsgroep (de stakeholders), het onderwijs en de certificaathouders (de competente professionals).

Doordat de competentieprofielen (of bekwaamheidsprofielen) mede door de belanghebbenden (stakeholders) worden ontworpen en onderhouden, is de actuele kennis van de Certificaathouders geborgd. Een persoonscertificaat heeft een beperkte geldigheidsduur. Verlengen is mogelijk op basis van een toets. Certificaathouders die niet (meer) aan de Certificatievoorwaarden voldoen kunnen worden gesanctioneerd.

 

Actualisering onderwijs in relatie tot het bedrijfsleven en de rol van de bekwame docent.

Persoonscertificatie is een perfect instrument om de aansluiting tussen het onderwijs en de actuele wensen van het bedrijfsleven te bevorderen. 

Door gebruik te maken van Persoonscertificatie voor Docenten wordt:

  • het onderwijs inhoudelijk betrokken in de beroepseisen van de afgestudeerde studenten.  
  • het bedrijfsleven betrokken bij de opleidingen
  • een snelle aanpassing van de door de Docent over te dragen vakkennis bevordert. 

Onafhankelijke toetsing en certificatie door, volgens de ISO/IEC 17024:2012 geaccrediteerde Certificatie instellingen, zorgt vervolgens voor een borging van actuele kennis van de certificaathouder op een wijze zoals de (Nationale en of Internationale) stakeholders dit wensen.

Voor het uitoefenen van vele officiële beroepen is het bezit een Persoonscertificaat verplicht om ingeschreven te kunnen worden en te blijven in een register.

Extenzo zal zich inspannen om de voordelen en mogelijkheden van het "Instrument Persoonscertificatie" binnen branches en organisaties te promoten.

 

Is EXTENZO BV zelf ook een Certificatie Instelling?

Omdat advies en certificatie moeilijk samengaan, is Extenzo zelf geen Certificatie Instelling en opereert zij geheel zelfstandig als partner voor de ontwikkeling en begeleiding van persoonscertificatie trajecten.

Extenzo BV heeft een goede samenwerking met Onderwijskundigen en Specialisten voor de toetsing van Vakbekwaamheid en Houding & Gedrag. Gerelateerd aan het project worden de juiste samenwerkingspartners ingeschakeld.

Onze doelstellingen:

  • Ontwikkeling van Certificatieschema's voor de borging van Vakbekwaamheid en Houding & Gedrag gerelateerd aan de Beroepsgroep door onafhankelijke toetsing en certificatie d.m.v. een ISO/IEC 17024 geaccrediteerde Certificatie - Instelling.
  • Promotie van Live Long Learning = Life Long Earning
  • Bevorderen integratie actuele Vakbekwaamheid en de beroepsgerelateerde Houding & Gedrag als Human Factor Management.
  • Bevorderen aansluiting regulier onderwijs bij het bedrijfsleven (vica versa)
  • Internationale afstemming van beroepscompetenties van specifieke grensoverschreidende beroepen/taken.

EXTENZO BV, uw partner voor het ontwikkelen van persoonscertificatie met specifieke aandacht voor de Human Factor.

  

 

*EXTENZO BV baseert zich bij de borging van vakbekwaamheid op Persoonscertificaten verstrekt door onafhankelijke certificatie instellingen die door de Raad voor Accreditatie volgens de accreditatienorm ISO/IEC 17024 zijn geaccrediteerd.